Kế hoạch tổ chức hội nghị-đối thoại giữa nhà trường với đại diện sinh viên các lớp trong năm học 2015-2016

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ-ĐỐI THOẠI GIỮA NHÀ TRƯỜNG
VỚI ĐẠI DIỆN SINH VIÊN CÁC LỚP TRONG NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian:                 
7h30 đến 10h30 Ngày 8 tháng 1 năm 2016
(Khoa xây dựng , Ngoại ngữ , Cầu đường)
Địa điểm:
Hội trường tầng1 (phòng 101)
Thành phần tham dự:
+ Chủ trì: Thầy hiệu trưởng: GS.TS Nguyễn Tấn Quý
+ Đại biểu nhà trường: ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, tổ bộ môn, trưởng phó các phòng ban, giáo vụ các khoa, đại diện công đoàn, đoàn TNCS, Hội Sinh viên cấp trường và cấp khoa.
+ Đại diện sinh viên: Mỗi lớp (đại học và cao đẳng) cử 05 sinh viên, trong đó có BCS lớp và BCH chi đoàn.
Nội dung:                  
+Tư tưởng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, ý thức nghề nghiệp,thái độ hành vi đối với thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và giữa sinh viên với nhau.
+Công tác quản lý, dạy và học trong trường.
+Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học
+ Sinh hoạt đời sống, văn nghệ, TDTT, vệ sinh môi trường.
+ Chế độ chính sách với người học (học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, miễm giảm học phí
+ Đề xuất năng cao chất lượng dạy và học.
+ Những vấn đề khác mà người học quan tâm.
Chương trình:          
+ Khai mạc: Phòng công tác sinh viên
+ Báo cáo tình hình học tập
+ Báo cáo sinh hoạt văn nghệ
+ Đối thoại trực tiếp
+ Lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan trả lời, giải đáp, trao đổi.
+ Kết luận: Đại diện BGH
+ Bế mạc: Phòng công tác sinh viên
Yêu cầu:                    
Gửi danh sách đại diện tham dự buổi đối thoại về phòng công tác sinh viên vào ngày 08/01/2016, chuẩn bị các đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng để phát biểu trong hội nghị.
Yêu cầu cụ thể cho từng sinh viên của khoa: Chuẩn bị câu hỏi, giáo viên chủ nhiệm thông qua