Triển khai Google Class

Sau buổi tập huấn với phòng Tin học, Ban chủ nhiệm khoa kính đề nghị tất cả các GV chủ nhiệm lớp và GV tham gia giảng dạy môn học triển khai thực hiện Google class để tăng cường tài nguyên học tập và tương tác với sinh viên các lớp.

 

Sinh viên các lớp cập nhật và sử dụng email được cấp cho sinh viên nhà trường theo hướng dẫn tại Nội quy sử dụng email nội bộ.

 

Trân trọng./.