Buổi tư vấn sinh viên với nghiên cứu khoa học

Sáng ngày 07/11 vừa qua Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức Buổi tư vấn Sinh viên với nghiên cứu khoa học tại phòng 202 – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Đại diện Khoa Ngoại ngữ trình bày tại buổi tư vấn có cô Nhan Thị Thủy – phó trưởng Khoa, thầy Bạch Quốc Hưng – giảng viên Khoa, cùng sự tham gia của các giảng viên khác.

Buổi tư vấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của sinh viên các khóa Khoa Ngoại ngữ, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

Nội dung buổi tư vấn tập trung vào hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện một đề tài NCKH, giới thiệu cách sử dụng kho ngữ liệu Corpus và cách thức trích dẫn, lập danh mục tài liệu tham khảo cho các đề tài nghiên cứu.

Buổi tư vấn Sinh viên và nghiên cứu khoa học là một trong những chương trình sinh hoạt học thuật bổ ích dành cho sinh viên, cung cấp nhiều thông tin và mang tính chất định hướng, khuyến khích sinh viên tham gia nhiều hơn nữa trong hoạt động NCKH.